Over winnen

Vergunningen voor het winnen van industriezand en grind worden steeds minder makkelijk afgegeven. Dat is niet zo verwonderlijk, gezien de grootschalige wijze waarop winningen vaak plaatsvinden en de maatschappelijke weerstand die dat oproept. Het gebrek aan vergunningen is echter wel een groot probleem voor de sector, die belangrijke grondstoffen levert voor de bouw. De Vereniging van IndustrieZand- en Grindproducenten (IZGP) heeft Bureau Stroming daarom gevraagd een nieuwe aanpak te ontwikkelen.

Zandwinning als hefboom
 
De brochure Over winnen beschrijft een nieuwe strategie voor de winning van industriezand. Uitgangspunt is dat industriezandwinning een bijdrage zou moeten leveren aan de realisatie van andere maatschappelijke belangen, zoals:

  • herstel van natuur en landschap
  • bergen van water
  • ruimte voor wonen aan het water
  • ruimte voor recreatie nabij de stad

Dat betekent ook dat winlocaties vooral daar moeten liggen waar de potentie voor dergelijke meekoppelingen het grootst is. Een andere consequentie is dat projecten tot ontwikkeling komen in partnerships met andere sectoren, bedrijven, overheden en belangenorganisaties. Samen ontwikkelen zij een eindbeeld van de winning, dat wordt bepaald door de natuurlijke en maatschappelijke potenties van het gebied, de zogenaamde 'genius of the place'. Zo is de winning van industriezand niet langer een aanslag op het landschap maar een economische motor waarmee de ruimtelijke kwaliteit juist kan worden vergroot.

report
Over winnen
In opdracht van: IZGP Vereniging van Zand- en Grindproducenten
Auteurs
Auteurs: Wim Braakhekke, Gerard Litjens, Alphons van Winden
Jaar van uitgave
impressions