Nieuwe Marken

OPINIE: DOEN MEE! LATEN WE BOUWEN IN HET GROEN

Onlangs was het weer volop in het nieuws, minister Olongren stelt dat er veel meer gebouwd moet worden om aan de landelijke vraag in de komende jaren te voldoen en noemt daarbij ook de randen van de stad. Daarbij komt onmiddellijk een oude polemiek naar boven, dat nieuwbouw niet ten koste mag gaan van de groene ruimte, want die is al zo schaars. Lees hier onze oproep.

De kwaliteit en toegankelijkheid van natuur en landschap verhogen en tegelijkertijd tegemoet komen aan de vraag naar betaalbaar buiten wonen. Het concept Nieuwe Marken maakt dat mogelijk. Door het bouwen van kleine aantallen woningen in lage dichtheden komen financiën beschikbaar voor de ontwikkeling van nieuwe, toegankelijke en streekeigen natuurgebieden. Gebieden die duurzaam beheerd gaan worden door de nieuwe bewoners gezamenlijk. De ruimtelijke kwaliteit en de toegankelijkheid van het op veel plekken verrommelende landelijk gebied zullen hierdoor met sprongen vooruit gaan. Nieuwe Marken is een gezamenlijk initiatief van Stroming, InnovatieNetwerk en ARK.

Wonen in je eigen natuurgebied

Nieuwe Marken zijn financieel haalbaar en planologisch mogelijk. Ze maken wonen in je eigen natuurgebied betaalbaar. De totstandkoming is afhankelijk van:

  • locatie zonder speculatie, dus niet op ‘hete grond’
  • commerciële gebiedsontwikkelaar die verder kijkt dan de grenzen van de kavels
  • bestuurlijk vertrouwen en lef
  • onweerstaanbaar aanbod voor de omgeving

Hoe verder?

Momenteel is er één Nieuwe Marke (Peinder Mieden) in ontwikkeling (zie hier) en op enkele andere plekken is er serieuze belangstelling in het concept. Mocht u meer willen weten of zelf een Nieuwe Marke willen (helpen) realiseren dan kunt u contact met ons opnemen.

rapport
Nieuwe Marken
I.o.v. InnovatieNetwerk
Auteurs
Wim Braakhekke, Arnold van Kreveld, Gerard Litjens & Alphons van Winden
Jaar van uitgave
impressies