Nieuwe Marke De Peinder Mieden

Gemeente Smallingerland zocht naar een nieuwe invulling voor het landelijke gebied tussen Drachten en Opeinde. In het verleden waren er plannen om in dit gebied op vrij grote schaal woningen te ontwikkelen, in een later stadium voor uitbreiding van het nabijgelegen industrieterrein. Blijven inzetten op agrarisch gebruik was niet goed mogelijk, omdat het om een kleinschalig landschap gaat van smalle percelen begrensd door elzensingels, terwijl rendabele agrarische bedrijfsvoering in de huidige tijd om grootschalige percelen vraagt. 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 

Vanaf maart 2011 werkten Stroming, InnovatieNetwerk en Urbannerdam met de gemeente Smallingerland aan de ontwikkeling van een Nieuwe Marke in dit gebied. In 2012 volgde een raadsbesluit van de gemeente om de Nieuwe Marke uit te werken en op zoek te gaan naar potentiële bewoners. Al snel melden zich enkele tientallen geïnteresseerden die in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap aan de slag gingen met de verdere realisatie.

van droom tot werkelijkheid

Op 4 juli 2017 stelde de gemeenteraad van Smallingerland het bestemmingsplan voor De Peinder Mieden unaniem vast. De aanbesteding ging januari 2018 van start. Ook is toen begonnen met het bouwrijp maken. Begin juli 2018 werd de 1e paal geslagen (zie hier). Er is een 87 hectare groot natuurgebied ontstaan waarin vanaf 2019 45 energie-neutrale woningen worden gebouwd. Het natuurgebied is eigendom van de bewoners en is publiek toegankelijk. 

Rol Stroming

Stroming was nauw betrokken bij het hele traject, van het ontwikkelen van het concept 'Nieuwe Marke' tot aan realisatie van de Peinder Mieden. Stroming beheerst dus het hele proces, met alles wat daarbij nodig is, zoals planschetsen, grondexploitatie en bijkomende juridische zaken. Mocht u meer willen weten of zelf een Nieuwe Marke willen (helpen) realiseren dan kunt u contact met ons opnemen.