Educatief Archeologisch Erf

In 2009 maakte bureau Stroming het Inrichtingsplan voor de Broekpolder

Het bestuur van de Federatie Broekpolder heeft aan Stroming in samen­werking met Archeolgisch Adviesbureau RAAP de opdracht gegeven voor het maken van een “ontwikkelingsvisie voor het Educatief Archeologisch Erf (EAE) in de Broekpolder te Vlaardingen.” Deze opdracht is ook aan twee andere bureaus verstrekt. Het bureau dat de beste ontwik­kelingsvisie maakt wordt gevraagd om de definitieve ontwikkelingsvisie te maken.

Prijswinnend ontwerp

De ontwikkelvisie van Stroming en RAAP spreekt het meest aan en won. Het juryrapport zegt over de visie: “… een mooi en ambitieus plan met een natuurlijke inbedding in de omgeving en volop ruimte voor toekomstige doorontwikkeling van het programma. De kosten zijn hoog maar de financiële onderbouwing is in hoofdlijnen compleet en correct… Terugschakeling naar een minder ambitieus niveau lijkt een optie zonder het programma te veel geweld aan te doen.”

In 2018 is het ontwerp opgeleverd voor het Educatief Archeologisch Erf.

rapport
Ontwerp Educatief Archeologisch Erf Broekpolder, 2018
Auteurs
Ruurd Kok, Gerard Litjens, Dirk Oomen & Els Otterman
Jaar van uitgave
impressies