Archeologisch Erf Broekpolder

In 2009 maakte bureau Stroming het Inrichtingsplan voor de Broekpolder

De Federatie Broekpolder heeft in 2018 aan Stroming in samen­werking met Archeologisch Adviesbureau RAAP de opdracht gegeven voor het maken van een “ontwikkelingsvisie voor het Educatief Archeologisch Erf (EAE) in de Broekpolder te Vlaardingen.” 

Prijswinnend ontwerp

De opdrachtgever zegt over de visie: “… een mooi en ambitieus plan met een natuurlijke inbedding in de omgeving en volop ruimte voor toekomstige doorontwikkeling van het programma. De kosten zijn hoog maar de financiële onderbouwing is in hoofdlijnen compleet en correct… Terugschakeling naar een minder ambitieus niveau lijkt een optie zonder het programma te veel geweld aan te doen.”

In 2018 is het ontwerp opgeleverd voor het Educatief Archeologisch Erf. De naam van het project is inmiddels gewijzigd in Masamuda.

report
Ontwerp Educatief Archeologisch Erf Broekpolder, 2018
Auteurs
Ruurd Kok, Gerard Litjens, Dirk Oomen & Els Otterman
Jaar van uitgave
impressions