Gelderse Poort (A policy fieldguide to)

Het Wereld Natuur Fonds project One Europe More Nature probeert alternatieven te vinden voor het huidige economisch niet langer rendabele agrarische landgebruik in grote delen van Europa. Bureau Stroming heeft één voorbeeld uitgewerkt. In de Gelderse Poort (tussen Arnhem, Nijmegen en Emmerich) ontstaat een duurzame nieuwe economie. Nieuwe banen worden gecreëerd, ecologische processen hersteld en het landschap verfraaid. Marktpartijen zijn de drijvende kracht. Er is geen structurele afhankelijkheid van subsidies.

Een belangrijke en bemoedigende les is dat één economische aanjager en/of één succesvol project voldoende kan zijn om een kettingreactie van ontwikkelingen in gang te zetten.

De Gelderse Poort heeft het!

Hoewel de landbouw sterk in belang inboet (van 950 bedrijven in 1950 tot zo'n 60 momenteel) zijn er door de ontwikkelingen in het afgelopen decennium nieuwe kansen ontstaan voor boeren. Zogenaamde 'groene diensten' (heggen, natuurlijke oevers, etc.) worden aangeboden en wildernisvlees is succesvol op de markt gezet.

Zand- en kleiwinners krijgen nieuwe mogelijkheden. Met hun activiteiten scheppen zij de voorwaarden voor ecologisch herstel en een mooier landschap. Meerdere hotels en restaurants profiteren eveneens van de groeiende belangstelling van recreanten. Enkele opgeheven fiets- en voetgangersveerboten zijn inmiddels weer in de vaart genomen. Goed nieuws voor recreanten, maar ook voor de bewoners van de Gelderse Poort.

Het verhaal van de Gelderse Poort kan nergens 1-op-1 worden gecopieerd - iedere lokatie is uniek - maar het kan wel inspireren.

report
A policy field guide to the Gelderse Poort
I.s.m. stichting ARK
I.o.v. het Wereld Natuur Fonds
Auteurs
Johan Bekhuis (ARK), Gerard Litjens & Wim Braakhekke
Jaar van uitgave