22-06-2022

Hoogwater Geuldal juli 2021

In opdracht van Natuurmonumenten onderzocht Bureau Stroming de oorzaak en herkomst van het hoogwater, het effect van de bodem (dikke natuurlijke bodems zijn goede buffers) en het landgebruik (verhard oppervlakte versterkt de problemen).

Het Geuldal was de grootste klimaatbuffer. Tijdens de hoogwaterstand stond hier ongeveer 1000 hectare onder water, waardoor ongeveer de helft van het water dat onderweg was naar de rivier kon worden geborgen en vertraagd. De studie is hier te zien en onderbouwt het belang van natuurlijke klimaatbuffers. Technische oplossingen zullen lokaal nodig blijven, maar natuurlijke oplossingen kunnen veel voordelen hebben (financieel, qua functiekoppelingen en qua effectiviteit).

Bureau Stroming blijft actief zoeken naar oplossingen in het Geuldal en elders om weersextremen met natuurlijke oplossingen op te kunnen vangen.