Waterkwaliteitsverbetering Reeuwijkse Plassen

De Reeuwijkse Plassen is een prachtig gebied, met zijn legakkers en weidse uitzichten. Toch liggen er wel degelijk kansen om de ruimtelijke en ecologische kwaliteiten van het gebied te versterken. Eén daarvan is de waterkwaliteit.

Op grond van een eerste verkenning heeft Adessium in 2009 Bureau Stroming gevraagd de mogelijkheden voor het verbeteren van de waterkwaliteit verder te onderzoeken. Deels door nader inhoudelijk onderzoek, maar vooral door een krachtenveldanalyse en een inventarisatie van bestaande plannen en ideeën. Er is immers al heel veel nagedacht over de waterkwaliteit in het gebied.

Waterkwaliteit hoog op de agenda

Uit een informele gespreksronde die Stroming heeft gevoerd kwam een aantal prachtige kansen naar boven. Verder viel op dat alle partijen de waterkwaliteit hoog op de agenda hebben, hoewel er verschillend wordt gedacht over welke maatregelen het eerst in aanmerking komen.

In het rapport wordt dieper ingegaan op de oorzaken van de waterkwaliteitsproblemen en op de verschillende oplossingen. Een aantal van die oplossingen is moeilijk te realiseren door de verantwoordelijke organisaties alleen. Hulp van een derde partij kan hierbij uitkomst bieden.

report
Waterkwaliteitsverbetering Reeuwijkse Plassen
In opdracht van Adessium
Auteurs
Wim Braakhekke, Carlein Maka & Alphons van Winden
Jaar van uitgave