Oeffeltsche Raam en Virdsche Graaf

Het hoofddoel van de herinrichting van de Oeffeltsche Raam is het realiseren van een natuurlijke monding in de Maas en beekherstel van het traject binnen de uiterwaarden, om in 2015 te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Belangrijke doelen zijn o.a. realisatie vismigratie, verbetering van de waterkwaliteit en een meer natuurlijke morfologie. In principe moet deze goede toestand in 2015 gerealiseerd zijn, maar uitstel is mogelijk tot uiterlijk 2027. Voor de Virdsche Graaf vormt het hoofddoel de realisatie van een natuurlijke monding om daarmee een bijdrage te leveren aan de KRW.


Rijker en schoner

Het ontwerp draagt eveneens bij aan de realisatie van doelen voor het Natura 2000 gebied Oeffelter Meent. Er ontstaat een natuurlijker beekdal met een ondiepe, smalle, meanderende, sneller stromende beek, die zijn oevers lokaal erodeert en elders sediment achterlaat. Het beekdal (gelegen binnen een oude Maasmeander) overstroomt vaker en eerder, hiermee bijdragend aan waterberging en -zuivering. Ook biedt de nieuwe inrichting extra kansen voor de natuur en recreatie.

report
Beekmondingen Oeffeltsche Raam en Virdsche Graaf
I.s.m. Kurstjens ecologisch adviesbureau
I.o.v. Waterschap Aa en Maas

Auteurs
Gijs Kurstjens, Alphons van Winden & Daphne Willems
Jaar van uitgave
impressions