11-08-2020

Meanderende Maas

Bureau Stroming helpt Waterschap Aa en Maas met de beheervisie Meanderende Maas. Het MIRT project Meanderende Maas gaat de dijk van Ravenstein tot Lith versterken, de Maas aan Gelderse én Brabantse zijde meer ruimte geven en het gebied mooier en economisch sterker maken.

Witteveen en Bos fungeert als opdrachtgever namens de gebiedspartijen, en werkt met drie andere ingenieursbureaus samen. Stroming is daar voor wat beheer betreft nu aan toegevoegd. Het project bevindt zich momenteel in het stadium van de uitwerking van het vastgestelde voorkeursalternatief (link).

Beheervisie

De ambitie is om in 2020 een beheervisie en afspraken te hebben die horen bij het uitgewerkt plan. Om de integraliteit van het beheer vorm te geven en te bewaken zal er een gezamenlijke visie moeten komen. In de huidige situatie worden beheervraagstukken opgelost per (beheer)organisatie. Sommige van hen zijn grote organisaties. Als voorbeeld geldt RWS, dat zowel scheepvaart als ecologie als waterveiligheid en ruimtelijke aspecten (bakenbomen) in haar pakket heeft. Ook NM geldt als een partij die een eigen rol in dit proces neemt en ook zelf relaties onderhoudt met private partijen.