30-04-2024

Effect droogte op riviernatuur

Voor het WWF heeft Bureau Stroming een rapport opgesteld om inzicht te krijgen in de effecten van droogte op riviernatuur. Daarvoor zijn de nevengeulen langs de Waal en IJssel geanalyseerd. Dit gaf een beeld van het moment van droogvallen en van het aantal dagen dat een nevengeul stroomvoerend is. 

In een normaal jaar is het gemiddelde aantal dagen droogval over de nevengeulen 84 dagen terwijl ze oorspronkelijk zijn ontworpen op 35 dagen droogval. De bodemerosie van 2 cm/jr. zorgt er namelijk voor dat een nevengeul 2 dagen per jaar minder vaak meestroomt. In een droog jaar zoals in 2022 vielen de nevengeulen langs de Waal gemiddeld 158 dagen droog. De nevengeulen functioneren dus als ecologische verbindingszone en natte milieu habitat vrij beperkt. 

Bij een afvoer van 1960 m3/s bij Lobith stroomt bijna al het water gedurende de dag door de propellers van schepen. Juist daarom zijn de rustplekken in de (neven)geulen van belang om vissterfte te voorkomen. 

Er ligt enorme potentie voor natuurherstel in de uiterwaarden door de instroom openingen van de bestaande nevengeulen aan te passen en de bodemerosie te stoppen.