Succesfactoren voor klimaatbuffers

Samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), en in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, publiceerde Stroming in 2014 een analyse van tien klimaatbufferprojecten. Onderzocht werd wat in de praktijk belangrijke succes- en faalfactoren zijn van klimaatbufferprojecten. Zaken die naar boven kwamen zijn o.a. onderling vertrouwen tussen partijen, eerdere ervaringen met integraal werken en de economische situatie in een regio. Beter inzicht in deze factoren kan helpen om de kans te vergroten dat in nieuwe projecten in een vroege fase de klimaatbuffer-aanpak serieus wordt meegenomen.

rapport
Succesfactoren klimaatbuffers
In samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken
Auteurs
Menno Smit, Frans Oosterhuis, Arnold van Kreveld & Wim Braakhekke
Jaar van uitgave