Ruimte voor Levende Rivieren

Vijfentwintig jaar geleden zag de visie Levende Rivieren van Wereld Natuur Fonds het licht.  Bureau Stroming schreef dit invloedrijke plan samen met Hydrobiologisch Adviesbureau Klink BV, het Waterloopkundig Laboratorium en Landmeetkundig bureau Meet. Levende Rivieren was een visie op de toekomst van het rivierengebied. De afgelopen vijfentwintig jaar heeft dat veel opgeleverd voor natuur en landschap langs onze rivieren. Een indrukwekkende oogst aan nieuwe natuurgebieden en slimme coalities met bijvoorbeeld hoogwaterveiligheid en delfstoffenwinning. 

rivieren en klimaat

Maar er is nog volop werk aan de winkel op het gebied van natuurontwikkeling en klimaatverandering. In de nieuwe visie Ruimte voor Levende Rivieren staan oplossingen voor de maatschappelijke opgaven van nu. Het is een visie van zes natuurorganisaties die actief zijn in het rivierengebied. Bureau Stroming schreef ook aan dit plan mee.

Deze nieuwe visie is geen blauwdruk, maar een uitnodiging aan alle partijen in het rivierengebied om samen meer ruimte te scheppen voor levende en klimaatbestendige rivieren zodat mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren.

rapport
Visie Ruimte voor Levende Rivieren
Auteurs
Bart Beekers, Michiel van den Bergh, Wim Braakhekke, Kirsten Haanraads, Gerard Litjens, Roelof van Loenen Martinet, Caroline van de Mark, Els Otterman, Jacomijn Pluimers, Jos Rademakers, Bart Reeze, Marjolein Sterk, Twan Teunissen, Daphne Willems & Alphons van Winden.
Jaar van uitgave
impressies