Nieuwe Marke De Peinder Mieden

opinie: doen mee! laten we Bouwen in het groen

Onlangs was het weer volop in het nieuws, minister Olongren stelt dat er veel meer gebouwd moet worden om aan de landelijke vraag in de komende jaren te voldoen en noemt daarbij ook de randen van de stad. Daarbij komt onmiddellijk een oude polemiek naar boven, dat nieuwbouw niet ten koste mag gaan van de groene ruimte, want die is al zo schaars. Lees hier onze oproep.

 

Peinder Mieden

Gemeente Smallingerland zoekt naar een nieuwe invulling voor het landelijke gebied tussen Drachten en Opeinde. In het verleden zijn er plannen geweest om in dit gebied op vrij grote schaal woningen te ontwikkelen, in een later stadium waren er plannen voor uitbreiding van het nabijgelegen industrieterrein. Beide zijn niet langer aan de orde. Blijven inzetten op agrarisch gebruik is niet goed mogelijk omdat het om een kleinschalig landschap gaat van smalle percelen begrensd door elzensingels, terwijl rendabele agrarische bedrijfsvoering in de huidige tijd om grootschalige percelen vraagt. 


Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 

Sinds maart 2011 werken Stroming, InnovatieNetwerk en Urbannerdam met de gemeente Smallingerland samen aan de ontwikkeling van een Nieuwe Marke in dit gebied. De studie leidde in de loop van 2012 tot een raadsbesluit van de gemeente om de Nieuwe Marke verder uit te werken en op zoek te gaan naar potentiële bewoners. Al snel melden zich enkele tientallen geïnteresseerden die in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap aan de slag gingen met de verdere realisatie.

Nieuwe Marke Peinder Mieden

Mijlpaal

Op 4 juli 2017 heeft de gemeenteraad van Smallingerland het bestemmingsplan voor De Peinder Mieden unaniem vastgesteld. De aanbesteding is in januari 2018 van start gegaan. Ook is begonnen met het bouwrijp maken. Bestek en tekeningen liggen klaar en de financiën zijn rond. Begin juli 2018 werd de 1e paal geslagen (zie hier). Er ontstaat een 87 hectare groot natuurgebied met daarin 45 energie-neutrale woningen. Het natuurgebied is eigendom van de bewoners en wordt publiek toegankelijk.