Nieuwe Marke De Peinder Mieden

opinie: doen mee! laten we Bouwen in het groen

Onlangs was het weer volop in het nieuws, minister Olongren stelt dat er veel meer gebouwd moet worden om aan de landelijke vraag in de komende jaren te voldoen en noemt daarbij ook de randen van de stad. Daarbij komt onmiddellijk een oude polemiek naar boven, dat nieuwbouw niet ten koste mag gaan van de groene ruimte, want die is al zo schaars. Lees hier onze oproep.

 

Peinder Mieden

Gemeente Smallingerland zocht naar een nieuwe invulling voor het landelijke gebied tussen Drachten en Opeinde. In het verleden waren er plannen om in dit gebied op vrij grote schaal woningen te ontwikkelen, in een later stadium voor uitbreiding van het nabijgelegen industrieterrein. Blijven inzetten op agrarisch gebruik was niet goed mogelijk, omdat het om een kleinschalig landschap gaat van smalle percelen begrensd door elzensingels, terwijl rendabele agrarische bedrijfsvoering in de huidige tijd om grootschalige percelen vraagt. 


Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 

Sinds maart 2011 werken Stroming, InnovatieNetwerk en Urbannerdam met de gemeente Smallingerland samen aan de ontwikkeling van een Nieuwe Marke in dit gebied. De studie leidde in de loop van 2012 tot een raadsbesluit van de gemeente om de Nieuwe Marke verder uit te werken en op zoek te gaan naar potentiële bewoners. Al snel melden zich enkele tientallen geïnteresseerden die in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap aan de slag gingen met de verdere realisatie.

Nieuwe Marke Peinder Mieden

Mijlpaal

Op 4 juli 2017 stelde de gemeenteraad van Smallingerland het bestemmingsplan voor De Peinder Mieden unaniem vast. De aanbesteding ging januari 2018 van start. Ook is toen begonnen met het bouwrijp maken. Begin juli 2018 werd de 1e paal geslagen (zie hier). Er zal een 87 hectare groot natuurgebied ontstaan met daarin 45 energie-neutrale woningen. Het natuurgebied is eigendom van de bewoners en wordt publiek toegankelijk. Hoewel de ontwikkeling een tijd heeft geduurd en er veel obstakels moesten worden overwonnen blijkt het project een succes: begin 2019 staan er al 78 mensen op de wachtlijst!