Inrichtingsplan Ingensche Waarden

De Ingensche Waarden liggen op de zuidoever van de Nederrijn in de gemeente Buren. Vanaf de jaren ’70 tot 2005 is in deze uiterwaard zand gewonnen. Hierdoor is een grote en diepe plas ontstaan. De Ingensche Waarden BV vult deze plas nu op met baggerspecie en grond. De locatie is samen met de Kaliwaal bij Beneden-Leeuwen één van de twee vergunde Gelderse ontvangstlocaties voor baggerspecie uit waterbodems (Wet Milieubeheer), wat betekent dat deze moet voldoen aan de strengste milieu-eisen. Stroming werkte aan een eind-inrichtingsplan voor de Ingensche Waarden na de opvulling en herinrichting en heeft de begeleiding verzorgd van de rivierkundige inpassing. Ook was Stroming hierover in die fase betrokken bij de contacten met de omgeving: de omwonenden en de betrokken overheden, zoals waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland.

Inmiddels heeft het ministerie van IenM begin 2019 besloten tot een herziening van het Besluit Bodem Kwaliteit en speelt momenteel daarnaast de PFAS problematiek. Voor beide vraagstukken zijn tijdelijke handelingskaders uitgebracht. Voor nadere informatie verwijzen wij naar de website van De Ingensche Waarden B.V.

Animatie werkwijze
Nieuwe concepten
rapport
Ingensche Waarden A3
Auteurs
Els Otterman, Alphons van Winden & Dirk Oomen
Jaar van uitgave
impressies