Inrichtingsplan Ingensche Waarden

De Ingensche Waarden liggen op de zuidoever van de Nederrijn in de gemeente Buren. Vanaf de jaren ’70 tot 2005 is in deze uiterwaard zand gewonnen. Hierdoor is een grote en diepe plas ontstaan. De Ingensche Waarden BV vult deze plas nu op met baggerspecie en grond. Stroming heeft het ontwerp gemaakt voor de Ingensche Waarden na de opvulling en herinrichting. Ook onderhoudt Stroming hierover de contacten met de omgeving: de omwonenden en de betrokken overheden.

Afhankelijk van het aanbod is de verwachting dat het depot tot ongeveer 2020 open zal zijn voordat er met de herinrichting kan worden gestart.

Animatie werkwijze
rapport
Ingensche Waarden A3
Auteurs
Els Otterman, Alphons van Winden & Dirk Oomen
Jaar van uitgave
impressies