Bosscherwaarden

Bosscherwaarden BV wil de gelijknamige uiterwaarden bij Wijk bij Duurstede herontwikkelen tot toegankelijke en aantrekkelijke riviernatuur, door een combinatie van zandwinning en opslag van baggerspecie. Om van die wens realiteit te maken, is er een inrichtingsplan opgesteld. Dat is gemaakt in nauwe samenspraak met burgers en ondernemers uit de omgeving en samen met de gemeente Wijk bij Duurstede. 

Inrichting

Stroming schreef het Inrichtingsplan, het Beheerplan en maakte de Inrichtingsschets. Daarnaast coördineerde Stroming een belangrijk deel van het omgevingsproces (o.a. klankbordgroep en informatiebijeenkomsten). Voorjaar 2019 is de MER ter inzage gelegd. 

Bijdrage beleid

Bij uitvoering van het plan wordt een belangrijk deel van de Visie Rivierfront van Gemeente Wijk bij Duurstede uitgevoerd. Ook draagt het plan in belangrijke mate bij aan het Akkoord van Utrecht. Dit akkoord is een overeenkomst van overheden, groene organisaties en o.a. de LTO. Op 9 juli 2018 hebben vrijwel alle partijen van Provinciale Staten Utrecht de motie Versnelling Groene Contour ingediend waarin het college wordt verzocht uitvoering van het Akkoord van Utrecht te versnellen. 

rapport
Inrichtingsplan Bosscherwaarden
I.o.v. Bosscherwaarden B.V.
Auteurs
Carlein Maka, Arnold van Kreveld, Dirk Oomen, Peter Veldt & Gerard Litjens (eindredactie)
Jaar van uitgave