Opdrachtgevers

Stroming krijgt opdrachten van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De opdrachten variëren van het ontwikkelen van visies tot het opstellen, uitwerken en begeleiden van concrete inrichtingsplannen. De brede ervaring van onze medewerkers en vaste netwerkpartners wordt ook ingezet voor internationale opdrachtgevers.

Overheid, bedrijfsleven, groene organisaties en particulieren

Belangrijke opdrachtgevers vanuit de overheid zijn InnovatieNetwerk, Rijkswaterstaat, waterschappen, Staatsbosbeheer, verschillende nationale programma’s (o.a. Klimaat voor Ruimte), provincies en gemeentes.

Voor het bedrijfsleven heeft Stroming verschillende visies opgesteld, o.a. voor de winning van delfstoffen (Over Winnen, Levende rivieren). In opdracht van diverse bedrijven (zoals Consortium Grensmaas) en  is dit gedachtegoed inmiddels op veel plaatsen in de praktijk gebracht. Daarnaast wordt Stroming in toenemende mate ingeschakeld door landschapsontwikkelaars en recreatieondernemingen.

Vanuit de particuliere hoek zijn natuurbeschermingsorganisaties belangrijke opdrachtgevers, zoals het Wereld Natuur fonds, Vereniging Natuurmonumenten, Vogelbescherming en diverse provinciale landschappen. Maar ook lokale organisaties waaronder bewonersverenigingen maken gebruik van de expertise van Stroming.

Quotes van opdrachtgevers

Senta Modder (Ministerie Verkeer en Waterstaat - DG Water):

De samenwerking met Stroming was erg plezierig. Alles was open en bespreekbaar. Door de vogelvluchtschetsen te maken van de toekomstbeelden werden de projectleiders gedwongen om verder, scherper en concreter na te denken over het beleid dan ze tot dan toe gedaan hadden. Stroming is idealistisch en zéér inhoudelijk betrokken. Dat leidt tot kritisch meedenken en het opzoeken van de grenzen. Sommige mensen vonden dat heel lastig.

Arjan Berkhuysen (Wereld Natuur Fonds):

Stroming werkt vanuit bezieling en een missie. Het innovatieve denken van Stroming is een verademing, terwijl tegelijkertijd de natuurdoelen van het Wereld Natuur Fonds bij Stroming altijd veilig zijn.

Hilko Mak (voormalig wethouder Beuningen):

"Door de uitgekiende combinatie van een uitgebreid netwerk, valide proceskennis en 100% deskundigheid is Stroming als geen ander in staat om lastige processen vlot te trekken en zaken gedaan te krijgen. Stroming heeft ons aan de top van de projectenlijst gebracht. Beuningen staat nu bij de eerste 3 projecten van WaalWeelde. Dat was zonder hen niet gelukt."

Tom Lankhorst (Amvest):

"Stroming is zeer deskundig. Hun inhoudelijke expertise was essentieel om het plan te funderen, om duidelijk te maken waarom het ook ecologisch een goed plan was. En Stroming heeft de voordelen van een kleiner bureau: multidisciplinair en slagvaardig."

Nico Beun (InnovatieNetwerk):

"Stroming combineert inhoudelijke kennis met vernieuwend denken, met gevoel voor verschillende realiteiten en met gevoel voor het proces. En essentieel: met enthousiasme en passie voor de zaak. Stroming denkt mee met de opdrachtgever en staat open om echt iets toe te voegen."