Versterking team

Gezocht: versterking van het Stroming team    

Wat doet Stroming
Stroming BV is een adviesbureau met een missie, een social enterprise.  De kern van ons werk is het verbinden van mensen met toegankelijke natuur – bestaand of nieuw te ontwikkelen. Daarbij haken we aan op maatschappelijke en/of economische drivers zoals grondstoffen-winning, gebiedsontwikkeling, klimaatadaptatie. In praktische zin betekent dit dat Stroming optreedt als adviseur in een breed scala aan ruimtelijke projecten en daarbinnen steeds wegen zoekt om het areaal vrij toegankelijke natuur vergroten. Uiteraard in nauw samenspel met de opdrachtgever en stakeholders. Zie www.stroming.nl.

Wie vormen Stroming
Stroming bestaat uit een team van 3 directeuren/eigenaars en een groep associés. Associés zijn zelfstandige ondernemers die op projectbasis werken. Associés en directie zijn een hecht team (werkrelaties van vele jaren) en bouwen samen aan de onderneming. Daarom worden associés niet alleen betrokken bij het uitvoeren van projecten maar ook bijvoorbeeld bij ontwikkelgesprekken waarin nieuwe thema’s en potentiële partnerships worden verkend.

Wat zoeken we
Stroming zoekt versterking van het team, zowel binnen de groep van associés als binnen de directie. Doorgroei van associé naar directielid/mede-eigenaar is mogelijk.

De nieuwe collega heeft de volgende eigenschappen:

1. Ondernemend. Moet onder meer blijken uit (de bereidheid tot) het werken als zelfstandig ondernemer. Stroming biedt geen loondienstverband en heeft geen kantoor; directie en associés werken vanuit een eigen werkplek. We ontmoeten elkaar in het werkveld tijdens overleggen, ontwerpsessies etc.

2. Heeft een passende opleiding en voldoende werkervaring op academisch niveau (HBO of Universitair).  Dit hoeft niet per se een “groene” of “blauwe” opleiding te zijn – ons werk vergt ook sensitiviteit, kennis en ervaring op het gebied van ondernemen, sociale interacties, procesmanagement etc. 

3. Gedreven voor de zaak., hart voor natuur en landschap. Dat wil zeggen: gemotiveerd om mee te bouwen aan Stroming én gemotiveerd om mee te bouwen aan een mooier Nederland/Europa.

4. Sociaal vaardig d.w.z. prettige collega binnen het team en extern (opdrachtgevers, stakeholders).

5. Open mind. Om slagvaardig te kunnen zijn, proberen wij ons werkterrein en onze werkwijze zoveel mogelijk aan te laten sluiten op maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Dit vraagt een open houding voor veranderingen en nieuwe invalshoeken.

Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Als je interesse hebt stuur dan uiterlijk 10 december 2017 een motivatiebrief met CV naar annemiek.rikken@stroming.nl. Voor eventuele extra informatie kun je contact opnemen met: Wim Braakhekke 06 54391628.