Gerard Litjens - senior adviseur

Woont sinds 1993 in Uiterwaardpark Meinerswijk te Arnhem, waarvan Stroming in opdracht van de gemeente het ontwerp en de realisatie heeft uitgevoerd. Ook het beheer en de publiekscommunicatie rond dit eerste grote stedelijke natuurontwikkelingsgebied heeft hij jarenlang begeleid, want dit werd door ARK verzorgd, en Gerard heeft vanaf 1989 beide organisaties mee helpen oprichten. En het werkt, getuige de groeiende biodiversiteit én bezoekersaantallen in dit gebied. Hij is na zijn studie aan de Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische School begonnen bij Het Utrechts Landschap, met o.a. de Blauwe Kamer en de Nederrijn, en is er nu nog vanuit Stroming bij betrokken.

Natuurontwikkeling bij de mensen brengen is Gerard’s grote passie. De verbinding leggen tussen nieuwe natuur en nieuwe woonvormen, zowel op het visionaire vlak als heel concreet in pioniersituaties in de praktijk. Net zoals bij Stroming dagelijks gebeurt. Samenwerken met bedrijven die zand en klei nodig hebben en daarmee in één werkgang nieuwe natuur tot stand brengen. Of een woonwijk laten meebetalen aan een landschap waarin de natuur zichzelf vormt en ordent.