Dirk Oomen - landschapsarchitect

Dirk Oomen, studeerde Landschapsarchitectuur aan de universiteit van Wageningen (2006) en Land & Water Management aan hogeschool Larenstein (2003). Zijn expertise ligt op het vlak van de analyse van projectgebieden en de vormgeving en verbeelding van landschappelijke en ecologische plannen. Hij maakt met een vlieger regelmatig luchtfoto’s van projectgebieden. Deze foto’s leveren vaak verrassende beelden op die een bron van inspiratie zijn in het ontwerp- en het planproces. Zo worden o.a. landschapsstructuren, vegetatiepatronen, begrazingsmozaïeken, natuurlijke processen zoals erosie en sedimentatie inzichtelijk. Door gebruik te maken van de actuele luchtfoto’s kan optimaal rekening worden gehouden met de kwaliteiten en de mogelijkheden van een plek.