Bart Reeze - senior adviseur

Bart Reeze studeerde Milieuhygiëne aan de Landbouwuniversiteit Wageningen en voltooide zijn opleiding in de richting ecologisch waterbeheer in 1996. Na zijn opleiding was hij werkzaam bij Rijkswaterstaat, Arcadis en waterschap Groot Salland. Bart heeft zowel bij overheden als het bedrijfsleven gewerkt en is in staat om het beste van beide werelden met elkaar te combineren: zakelijk werkend vanuit het algemeen belang. Inmiddels heeft Bart zich ontwikkeld tot een veelzijdig adviseur op het gebied van water en ecologie met een drive voor ecologisch waterbeheer: stromend water vol leven, heldere meren met waterplanten, schoon water om van te genieten. Daarbij zoekt hij altijd naar de verbinding tussen mensen en vakgebieden. De belangrijkste specialismen van Bart zijn beek- en rivierherstel, wetgeving (EU-Kaderrichtlijn Water en natuurwetgeving), monitoring en evaluatie en waterkwaliteit.