Alphons van Winden - directeur

Werkt sinds 1997 bij Stroming. Als landschapsecoloog verstaat hij de kunst om de fysische en maatschappelijke processen te doorgronden die het landschap vormen. Om ze vervolgens in te kunnen zetten en het landschap weer in beweging te brengen. Hoe laat je een beek of rivier weer vrij meanderen in een land waar alles en iedereen zich aan de regels moet houden? Ook mensen zullen daarom in beweging moeten komen, door inspirerende visies op te stellen en ze te betrekken in de bijzondere kwaliteiten van ons land.

Naast zijn werk voor Stroming interesseert hij zich voor klimaatverandering, het weer en de waterstanden in de rivieren. Vooral de interactie tussen de neerslaghoeveelheden en de waterstanden interesseert Alphons. In 20 jaar tijd heeft hij een uitgebreid archief opgebouwd van de hoogwatergolven die er in de Nederlandse rivieren zijn geweest. Via zijn website waterpeilen en e-mail updates deelt hij zijn passie voor water.

Ook het mensen wegwijs maken in de recreatieve mogelijkheden van het landschap, door kaarten en routes te ontwerpen, is een werkgebied van Alphons.