Weelde in de Beuningse uiterwaarden

De Beuningse uiterwaarden liggen ten westen van Nijmegen in de gemeente Beuningen. Door meer ruimte te maken voor het rivierwater, neemt de kans op overstromingen af. Het verwijderen van (een deel van) een bedrijventerrein (4,5 ha) inclusief hoogwatervrije toegangsweg en de aanleg van een geul kan die ruimte bieden.

Herstel natuurlijke rivierprocessen

De plannen dragen bij aan het herstel van natuurlijke rivierprocessen. Daar profiteren de natuurwaarden én recreanten van. De kwaliteit van de natuur neemt toe, door meer variatie: stromend water in de geul, dynamische, flauwe natuuroevers met pioniersoorten en moerassen. De toegankelijkheid van het gebied voor recreanten en zal sterk toenemen door de aanleg van (struin)paden en fietspaden.

Het gebied is nu versnipperd: deels mooi en toegankelijk voor toeristen en recreanten, deels niet. Het opruimen van de ‘rotte plek’ van het buizenopslagbedrijf in de uiterwaarden komt de eenheid van het gebied ten goede. De milieukwaliteit wordt verhoogd door het opruimen van de oude vliegasstort en vuilstorten. De cultuurhistorie in het projectgebied betreft twee oude steenfabrieksterreinen. Deze worden behouden en zoveel mogelijk.

De gemeente Beuningen is initiator van het project. Stroming heeft in opdracht van de gemeente een uitwerking gemaakt van de plannen passend binnen het integrale project WaalWeelde.

Nieuwe concepten
report
Weelde in de Beuningse uiterwaarden
I.o.v. Gemeente Beuningen
Auteurs
Gerard Litjens & Daphne Willems
Jaar van uitgave
impressions