Verkenning stikstof en dijkversterkingen

Dijkversterkingen in de buurt van Natura 2000-gebieden krijgen problemen met stikstofvergunningen. Wat nu als je landbouwgrond omvormt tot natuur en die stikstofruimte gebruikt om de dijkversterking uit te voeren? Dat kan op veel plekken, zo blijkt uit een verkenning in de Gelderse uiterwaarden.

Veel geschikte locaties

Natuur ontwikkelen in de uiterwaarden: waar kan dit precies? Op veel plekken, zo blijkt uit een verkenning die in opdracht van WWF Nederland is uitgevoerd door HKV en Bureau Stroming. Uit de analyse blijkt dat op dit moment 71% van de Gelderse uiterwaarden als natuurgebied geclassificeerd is. Slechts 10 procent daarvan wordt ook beheerd als natuurgebied, 79% is geclassificeerd als grasland en 11% als akkerbouw. Die agrarische gronden zijn kansrijk voor natuurontwikkeling en stikstofcompensatie.

report
Verkenning stikstofopgave en dijkversterkingen
Jaar van uitgave