Succesfactoren voor klimaatbuffers

Samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), en in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, publiceerde Stroming in 2014 een analyse van tien klimaatbufferprojecten. Onderzocht werd wat in de praktijk belangrijke succes- en faalfactoren zijn van klimaatbufferprojecten. Zaken die naar boven kwamen zijn o.a. onderling vertrouwen tussen partijen, eerdere ervaringen met integraal werken en de economische situatie in een regio. Beter inzicht in deze factoren kan helpen om de kans te vergroten dat in nieuwe projecten in een vroege fase de klimaatbuffer-aanpak serieus wordt meegenomen.

de pilot voorbij

In 2019 werd door de WUR een evaluatie uitgevoerd die concludeert dat er steeds meer voorbeelden zijn in het waterbeheer waarbij natuurlijke oplossingen kosten besparen en dat 'het concept natuurlijke klimaatbuffers de pilotfase wel voorbij is'. Een mooi succes voor deze in 2006 door Bureau Stroming in opdracht van Vereniging Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer, ARK Natuurontwikkeling en de Waddenvereniging ontwikkelde visie

Nieuwe concepten
report
Succesfactoren klimaatbuffers
In samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken
Auteurs
Menno Smit, Frans Oosterhuis, Arnold van Kreveld & Wim Braakhekke
Jaar van uitgave