Sinca Noua and the Tagla Mountains

Deze 'veldgids voor beleidsmakers' laat zien hoe in het Roemeense Sinca Noua hard wordt gewerkt aan de overschakeling naar een nieuwe, duurzame economie. Het is geen blauwdruk die op andere plekken kan worden gekopieerd. Wel is het een inspirerend voorbeeld van wat er mogelijk is in het veranderende Europese landschap. Duidelijk is dat het terugtreden van de landbouw niet automatisch leidt tot problemen op het platteland, maar dat deze ontwikkeling die op vele plekken in Europa plaats vindt spannende nieuwe kansen biedt.

In opdracht van het Wereld Natuur Fonds, en in nauwe samenwerking met de Sinca Noua Foundation, heeft Bureau Stroming beschreven hoe de 1800 inwoners van deze prachtige streek omgaan met de veranderingen.

'Over 20 jaar …

.. is Sinca Noua een ecologisch dorp …hoge levensstandaard .. bevolking goed voorbereid … andere talen leren …’. De gemeenteraad van Sinca Noua heeft een heldere visie neergelegd voor het dorp over 20 jaar. Duurzaamheid (economisch, ecologisch en sociaal) staat centraal. In Sinca Noua and the Tagla Mountains wordt beschreven hoe wordt gemikt op een mix van schapen, koeien, hooiland, weiland en bossen.

Unieke kenmerken van het gebied zijn een vrijwel intacte megafauna (incl. wolven en beren) en het prachtige landschap. Het ontwikkelen van een centrale drinkwatervoorziening en toerisme zijn onderdeel van de visie. Ondernemende inwoners met af en toe wat hulp van buiten moeten er voor zorgen dat de droom van papier wordt vertaald in realiteit. Het begin is er, zoals dit rapport overtuigend laat zien.

Nieuwe concepten
report
Sinca Noua and the Tagla Mountains
I.s.m. Sinca Noua Foundation, i.o.v. Wereld Natuur Fonds
Auteurs
Christoph Promberger, Gerard Litjens & Wim Braakhekke
Jaar van uitgave
Downloads