Rivierklimaatpark IJsselpoort

Onder de naam Rivierklimaatpark IJsselpoort is al een aantal jaren een gebiedsontwikkeling gaande. Daarbij wordt op een ongebruikelijk grote schaal samengewerkt met deelnemers uit alle geledingen van de maatschappij.

Achterkant-landschap

De IJssel is in potentie de mooiste rivier van ons land. Het bovenstroomse begin ervan komt echter niet overal goed uit de verf: de oevers zijn ontoegankelijk en de rivier is lange tijd beschouwd als de achterkant van vijf gemeenten. Maar tegelijkertijd bruist het gebied van de activiteiten. Het is van belang voor de werkgelegenheid in de riviergebonden industrie, de landbouw en de recreatie. Voor de scheepvaart en de waterhuishouding heeft de IJssel een belangrijke functie als verkeersweg en afvoerroute voor Rijnwater naar het IJsselmeer. Voor de natuur ligt hier één van de belangrijkste ecologische corridors van ons land. Met aanpassingen in het gebied van de Veluwezoom en het IJsseldal heeft deze een enorme potentie voor een noordwaartse migratie van soorten.

op naar een MIRT verkenning

In 2012 en 2013 werkte Stroming in opdracht voor Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer aan een Ontwikkelingsvisie. Deze kwam tot stand door een serie ronde tafelbijeenkomsten per gemeente. Vervolgens is samen met bureau LOS stadomland B.V. een uitwerking gemaakt voor Westervoort-Noord. In 2015 volgde een bijdrage aan een MIRT-1 onderzoek, samen met Antea. Dit leidde mede tot een besluit van de Minister van IenM om in dit gebied een MIRT verkenning te starten.

 

Nieuwe concepten
report
Rivierklimaatpark IJsselpoort, MIRT1-onderzoek
Auteurs
Gerard Litjens Kees Luijt, Peter Veldt & Dirk Oomen
Jaar van uitgave
impressions