Planstudie Munnikenland

In samenwerking met Haskoning BV werkt Stroming in opdracht van Waterschap Rivierenland aan de Milieu Effect Rapportage Munnikenland. Onze rol bestaat oa uit de ontwerpco√∂rdinatie, het opzetten van de verschillende alternatieven, het maken van de passende beoordeling voor Natura 2000, het begeleiden van verschillende onderzoeken en het schrijven van het inrichtingsplan en beheerplan. Stroming brengt daarbij haar kennis in op het gebied van rivierecologie en over de wijze waarop in de verschillende ontwikkelingsalternatieven voor het gebied de kansen voor  natuur, en medegebruik door de mens, volop tot hun recht kunnen komen.

Groot buitendijks gelegen natuurgebied

Het Voorkeursalternatief zet er op in dat de huidige winterdijk een flink stuk terugwordt gelegd, waardoor een groot buitendijks gelegen natuurgebied kan ontstaan. Dit gebied is ruim genoeg voor ontwikkeling van een hoogdynamische oeverwal en een kom met gedempte overstromingsdynamiek. Er zijn tal van recreatieve mogelijkheden om het gebied te doorgronden en als topattractie ligt daar het prachtige slot Loevestein te midden van de riviernatuur.

report
I.o.v. Waterschap Rivierenland
Auteurs
Rebecca Planteijdt (RH) & Gerard Litjens (Stroming)
Jaar van uitgave
impressions