Nature-based Solutions voor de bevaarbaarheid van de Paraguay rivier

De Paraguay rivier in Zuid-Amerika stroomt door de Pantanal, het grootste tropische moerasgebied van de wereld. Tegelijkertijd is de rivier een belangrijke verkeersroute van Brazilië via Bolivia, Paraguay, Argentinië en Uruguay naar de Atlantische oceaan om land- en mijnbouwproducten naar Europa te varen. In deze opdracht kijken we naar het riviertraject van de Paraguay rivier ten zuiden van de Pantanal, waar hij over Paraguayaans grondgebied stroomt. 

belangrijke transportroute

80% van alle import en export van Paraguay wordt over de rivier vervoert. Maar in droge zomermaanden is de rivier lastig bevaarbaar: schepen varen met weinig lading, koppelen een deel van hun containers los om nauwe bochten te kunnen ronden, of varen niet. Kostbare plannen om de scheepvaartroute te verbeteren zijn al decennia oud en komen steeds opnieuw terug. Een rigoureuze aanpak kan desastreuze gevolgen hebben voor de moeras- en riviernatuur van de bovenstrooms gelegen Pantanal en de (landbouw)gronden nabij de rivier; vooral verdroging ligt op de loer. 

Natuur als oplossing?

Maar als je het goed aanpakt, kan dat wellicht voorkomen worden. Kunnen Nature-based Solutions (applying nature to solve societal challenges) hier een oplossing voor het vaarwegprobleem bieden? Samen met HKV schrijven we in opdracht van het WWF een ‘white paper’, een snelle scan om te bepalen wat de mogelijkheden zijn.