Lonkend perspectief voor de Bouxweerd

De Bouxweerd is een uiterwaard gelegen op de westelijke maasoevers, even ten noorden van de spoorbrug over de Maas bij Buggenum. Kern van het gebied vormt een oud, ondiep en verslibt voormalig grindgat. Dit grindgat, de plas Bouxweerd, wordt de laatste jaren in de zomer geteisterd door zuurstofloosheid en vissterfte.

Er is sprake van een situatie die voor geen enkele partij bevredigend is; de waterkwaliteitsproblemen manifesteren zich steeds vaker en de problematiek kan pas structureel worden opgelost als het gebied wordt heringericht.

Van ideeën naar schetsontwerp

De ideeën voor herinrichting van het gebied zijn vormgegeven in een schetsontwerp. Het doel was om een kwalitatief goed, aantrekkelijk, haalbaar, realistisch en breed gedragen inrichtingsplan op schetsniveau op te stellen voor de uiterwaard Bouxweerd, waarmee de waterkwaliteitsproblemen in de plas Bouxweerd worden opgelost.

Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle belanghebbenden, waarbij Rijkswaterstaat Dienst Limburg als waterkwaliteitsbeheerder dit initiatief neemt. Rijkswaterstaat brengt privaatrechtelijk de oevers van de Maas in als mogelijk her in te richten gebied.

Het inrichtingsplan dient de steun te krijgen van alle belanghebbenden in het gebied om verdere stappen in het planproces mogelijk te kunnen maken.

report
Lonkend perspectief voor de Bouxweerd
I.o.v. Rijkswaterstaat Dienst Limburg
Auteurs
E. Fakkel, R. Koch (Movares) en A. van Winden
Jaar van uitgave