Life+ project Dviete

Stroming heeft in opdracht van ARK Natuurontwikkeling en de Letse vogelbescherming (LDF) meegewerkt aan een beekherstelproject in Letland. Het doel van dit LIFE+ project is het verbeteren van de vochtige graslanden langs de Dviete in het zuidoosten van Letland. In deze graslanden broeden veel bijzondere vogelsoorten zoals kwartelkoning en poelsnip. Oktober 2015 werd het project opgeleverd.

Beekherstel

Een van de onderdelen van het project is het herstel van de natuurlijke bedding van de Dviete. De huidige loop, die in de jaren 30 van de vorige eeuw is rechtgetrokken, heeft een drainerende werking. Met het beekherstel is deze situatie zoveel mogelijk teniet gedaan. Er waren verschillende mogelijkheden voor beekherstel: afwachten en de beek het werk te laten doen, een nieuwe loop graven of de oude loop weer uitgraven. De keuze hangt af van de lokale omstandigheden en viel bij Dviete op het uitgraven van de historische bedding.

Natuurlijke processen

In de nieuwe ondiepere bedding legt het water een langere weg door het gebied af en herstelt de hydrologie van het gebied. Ruimte voor natuurlijke processen, zoals omgevallen bomen in de beek, beverdammen en grazende runderen en paarden op de oever vervolmaken het natuurherstel.

report
Dviete Life+ project
Het project ontving co-financiering van het EU LIFE+ programma en de Latvian Environmental Protection Fund. Het project is uitgevoerd door Latvian Fund for Nature (LFN) i.s.m. Ilūkste municipality, ARK Natuur, film studio ‘Elm Media’ en het Institute for Environmental Solutions
Auteurs
Bart Reeze, Daphne Willems & Alphons van Winden
Jaar van uitgave
impressions