Landschappelijke inpassing nieuwbouw Havo

Sinds 2007 is Bureau Stroming in opdracht van de Havo Notre Dame, de gemeente Ubbergen en Het Geldersch Landschap bezig met de landschappelijke en ecologische inpassing van de nieuwbouw van de school, in een zeer natuurrijke omgeving. De missie is dat Notre Dame nauw met de natuur verbonden is en de nieuwbouw leidt tot versterking van de natuur en recreatief gebruik in het gebied.

Bureau Stroming heeft eerst een visie en een programma van eisen opgesteld. Daarna is in samenwerking met Riet Dumont een procesbegeleiding opgezet waaronder de bouw van een project-website en intensieve contacten met de omgeving van de school. Ook heeft Stroming bijgedragen aan het zoeken naar cofinanciering en met de vergunningaanvragen. Vervolgens heeft Stroming het Voorlopig ontwerp en Definitief ontwerp gemaakt en adviseert bij de realisatie van de landschappelijke inrichting.
 

Havo Notre Dame wint prijs

De Havo Notre Dame is in de prijzen gevallen: op 19 maart 2013 werd door de stichting Monument en Landschap te Ubbergen de tweejaarlijkse Ton Gijsbers prijs uitgereikt aan de directeur van de Havo, Spring architecten, de bouwbegeleider Hevo, aannemer van Dee en Bureau Stroming. De prijs is toegekend omdat het project getuigt van een samenhangend concept, waarbij de nieuwbouw van de school zorgvuldig is ingepast in het landschap rond het beschermde natuurmonument het Bronnenbos te Ubbergen. Het dorp is blij met de nieuwe openbare wandelroute door de voorheen afgesloten schooltuin. 

report
Notre Dame
In opdracht van Het Geldersch Landschap.
In samenwerking met Havo NDDA, gemeente Ubbergen, e.a.
Auteurs
Dirk Oomen & Gerard Litjens
Jaar van uitgave
impressions