Klimaatverandering en natuur

Natuur reageert op klimaatverandering en past zich aan. Maar de natuur zelf kan ook worden ingezet om een aantal effecten van klimaatverandering op de maatschappij te bufferen.

Stroming heeft in opdracht van Kennis voor Klimaat en in samenwerking met de Universiteit Wageningen een verkenning uitgevoerd naar deze relaties tussen klimaatverandering en natuur en naar de aangrijpingspunten daarvan voor het Nederlandse klimaatadaptatiebeleid.

Waarde van natuur is onmisbaar

Het is essentieel dat er een effectieve adaptatiestrategie komt voor natuur. Natuur heeft een belangrijke intrinsieke waarde en levert talloze ecosysteemdiensten. Voorbeelden zijn de invloed van natuur op gezondheid, bestuiving van gewassen, levering van schone lucht en schoon water, levering van vis en schelpdieren en buffercapaciteit van neerslag en hoogwaters.  Als de natuur de klimaatverandering niet kan bijbenen, kunnen deze ecosysteemdiensten uitvallen. Dan zal ook de maatschappij de klimaatverandering niet, of tegen zeer hoge kosten kunnen bijbenen.

Het kernprobleem

De natuur beschikt over verschillende mechanismen om zich aan te passen aan klimaatverandering. Het adaptief vermogen van de natuur is groter:
1. in gebieden met voldoende oppervlakte;
2. bij voldoende verbindingen tussen gebieden;
3. bij een goede milieukwaliteit in die gebieden en verbindingszones.
Het probleem is dat deze 3 zaken in ons land onder druk staan. Het belangrijkste doel van een adaptatiestrategie moet dan ook zijn om deze randvoorwaarden te realiseren, concluderen Stroming en de Universiteit Wageningen in dit rapport.

Het onderzoek gaat door

Er wordt steeds meer bekend over de effecten van extreem klimaat op natuur

report
Klimaatrisico natuur
In opdracht van Kennis voor Klimaat
Auteurs
Ir. Wim G. Braakhekke, Stroming
Prof. dr. Frank Berendse, Wageningen Universiteit
Drs. Menno de Jong, Wageningen Universiteit
Drs. Arnold van Kreveld, Stroming
Drs. Alphons van Winden, Stroming
Jaar van uitgave
impressions