Klimaatbuffer Oude Maasarm

Eén van de eerste plekken in Nederland waar een natuurlijke klimaatbuffer wordt aangelegd is de Oude Maasarm tussen Ooijen en Wanssum. Daar ligt op de westelijke oever van de Maas een natuurlijke laagte. Vroeger stond die in verbinding met de Maas maar sinds 1996 wordt deze ‘Oude Maasarm’ met een kade van de rivier gescheiden. Doel was om de bewoners van het gebied te vrijwaren van wateroverlast.

Maar door scheiding van de Maas ging afvoercapaciteit verloren en werden de waterstanden in de Maas zelf hoger dan voorheen. Inmiddels is een brede gebiedsontwikkeling in gang gezet met als belangrijk doel de verbinding tussen de Oude Maasarm en de Maas te herstellen.

Gedaantewisseling

Ook delen van de Oude Maasarm zelf zullen een gedaantewisseling ondergaan. In deze laaggelegen ‘vallei’ wordt door Staatsbosbeheer op de eigen terreinen een lange, vrij brede geul uitgegraven. Bij normale waterstanden en in tijden van droogte is die geul gevuld met kraakhelder regen- en grondwater, prima voor de recreatie en ook goed voor de ontwikkeling van bijzondere flora en fauna.

Bij hoge waterstanden, naar verwachting eens in de 3 tot 6 jaar gaat de geul stromen en voert hij Maaswater af zodat de kans op overstromingen vermindert. Net als de geul zelf, krijgen ook de oeverzones een natuurlijk karakter. Zo ontstaat een afwisselend landschap dat nog meer dan nu bijdraagt aan een prettig woon- en werkklimaat.

report
Klimaatbuffer Oude Maasarm
I.o.v. Staatsbosbeheer en InnovatieNetwerk
Auteurs
Wim Braakhekke & Alphons van Winden
Jaar van uitgave
impressions