Inspiratieboek Oeverdijken Markermeer

In 2012 heeft Stroming in opdracht van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers een inspiratieboek gemaakt over oeverdijken in het Markermeer. De dijken van Noord-Holland zijn gedeeltelijk afgekeurd en moeten verstevigd worden. Dat kan op de traditionele ‘harde’ manier. Maar het kan ook op een andere manier, waarbij natuurlijke processen en zachte structuren ingezet worden om de veiligheid te waarborgen. Het idee om voor de dijk een lage en hele brede nieuwe dijk van zand aan te leggen wordt een ‘oeverdijk’ genoemd. 

Inspiratieboek ruimtelijke kwaliteit 

Op deze manier gaat veiligheid samen met landschappelijke kwaliteit en ruimte voor natuurontwikkeling. Om bij te dragen aan die optie heeft de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers onder leiding van de 12Landschappen een boek laten maken vol inspirerende beelden. In dit boekje ziet u hoe de oeverdijk een verrijking kan zijn voor veiligheid, landschap en ecologie. In dit boek staan geen plannen of voorgenomen ingrepen. Maar het staat wel bol van de potentie.

Werk oeverdijken gestart

Inmiddels wordt er gewerkt aan oeverdijken in het Markermeer. Deze video uit mei 2020 laat fraai zien hoe het werk vordert. 

Nieuwe concepten
report
Oeverdijken: kans voor veiligheid en natuur
I.o.v. de 12Landschappen en de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers
Met inhoudelijke inbreng van Deltares, WMIJ, VBIJ en Landschap Noord Holland
Auteurs
Alphons van Winden en Carlein Maka
Jaar van uitgave
impressions