Inrichtingsvarianten voor de Winssense Waarden

In deze rapportage worden op verzoek van de gemeente Beuningen 4 mogelijke inrichtingsvormen voor de Winssense Waarden uitgewerkt in de vorm van schetsen en een korte toelichting.

a. Autonome ontwikkeling

In het uiterste westen van de Winssense uiterwaarden wordt een tijdelijke haven aangelegd voor een grote binnendijkse zandwinning. In de variant “autonome ontwikkeling” wordt deze na afronding van de winning grotendeels opgevuld zodat een lichte depressie in het terrein achterblijft. Op die plek zal zich ooibos ontwikkelen. De rest van de uiterwaard blijft zoals hij is.

b. Inrichting met volledige geulenpatronen

In deze variant wordt een geulenpatroon aangelegd met een natuurlijk mozaïek van ooibos, ruigte en grasland. De hele uiterwaard wordt als vrij toegankelijk natuurgebied ingericht, deels betaald uit de opbrengsten van delfstoffen die vrijkomen bij de aanleg van de geulen. Er komen extra wandel- en fietsvoorzieningen.

c. Schets met minimaal geulenpatroon

In deze variant wordt een enkele geul aangelegd, zodat minder vergraving van de uiterwaard nodig is. De uitwerwaard wordt grotendeels ingericht als vrij toegankelijke natuurgebied, met nieuwe wandel- en fietsroutes.

d. Schets met geulenpatronen met minimaal areaal ooibos

Dit is dezelfde als b maar dan met een open landschap.

Nieuwe concepten
report
Inrichtingsvarianten voor de Winssense Waarden
I.o.v. Gemeente Beuningen
Auteurs
Alphons van Winden & Dirk Oomen
Jaar van uitgave
impressions