Inrichtingsschets Neswaarden

Gemeente Zaltbommel en Staatsbosbeheer zijn samen eigenaar van de plas het Esmeer in recreatiegebied de Neswaarden te Aalst. In 2017 werd besloten tot een kwaliteitsimpuls. Allereerst recreatief, met grotere stranden, nieuwe wandelmogelijkheden en extra ruimte voor sportvisserij en extensieve vormen van waterrecreatie. Daarnaast ecologisch met flauwere oevers en meer ondiepe delen, Dit laatste in belangrijk omdat de meeste planten juist in ondiepe wateren groeien. 

informatiebijeenkomst

Stroming en Le Far West werkten samen aan een inrichtingsschets en aan het informeren van geïnteresseerden. 23 januari 2019 was er een informatiebijeenkomst. Uitvoering van de plannen start op z'n vroegst in 2020. 

report
Brochure kwaliteitsimpuls Neswaarden
Jaar van uitgave