Gebiedsagenda Hoeksche Waard-West/Spuimonding

In de Hoeksche Waard werken we in opdracht van Wereld Natuur Fonds samen met diverse partijen in de regio actief aan gebiedsontwikkeling in de gemeente Korendijk, waarbij een serie van 20 projecten gezamenlijk moeten zorgen voor natuurherstel en verbetering van de vitaliteit en leefbaarheid.

Krimp

Delen van de Hoeksche Waard hebben te maken met krimp, wat de openbare voorzieningen en de economie onder druk zet. Het gebied kan aantrekkelijker worden gemaakt door buitendijkse natuurgebieden langs het Haringvliet en Spui uit te breiden, deze toegankelijker te maken en te combineren met kleinschalige woon- en recreatievormen in de delta. In 2016 is een fotomontage gemaakt die breed wordt gebruikt. De Leenheerenpolder is een van de belangrijkste projecten (work in progress), de gemeenteraad van Korendijk nam in 2017 een belangrijk besluit over dit buitendijkse gebied.

Nieuwe concepten
report
Deze Gebiedsagenda kwam tot stand in opdracht van en in overleg met Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW), gemeente Korendijk, Wereld Natuur Fonds en Havenbedrijf Rotterdam. De door de gemeenteraad van Korendijk op 16 februari 2016 bekrachtigde versie kan worden opgevraagd bij SOHW en bij gemeente Korendijk.
Jaar van uitgave