Eiland in de Maas / Stevol

Stevol (tussen Stevensweert en Ohé en laak) is de laatste Limburgse grindwinning volgens het klassieke principe - dat wil zeggen dat het vooral om de grindwinning gaat - voordat in 2005 het Grensmaasproject zou beginnen. Zou beginnen, want de start van het Grensmaasproject loopt vertraging op, waardoor:

  • de afzetmarkt voor Nederlands grind weg kan vallen;
  • er pas later wordt begonnen met maatschappelijk verantwoorde grindwinprojecten.

De Panheel Groep heeft Bureau Stroming daarom gevraagd de mogelijkheden te verkennen om de ruimtelijke kwaliteit van het bestaande Stevol project in de eindfase nog te vergroten.

Drie varianten

Bureau Stroming laat in Eiland in de Maas / Stevol zien hoe het grindwingebied en de omgeving (het zgn Eiland in de Maas) er uit komen te zien bij:

  • ongewijzigd beleid;
  • verbetering van de natuurkwaliteit in delen van het gebied waar de Panheelgroep actief is; en
  • bij verdere ontwikkeling van het hele Eiland in de Maas.

De twee alternatieven zijn gebaseerd op gesprekken met o.a. de provincie, gemeenten, natuur- en milieuorganisaties, waterschappen en De Maaswerken.

Bij aanpassing van het huidige beleid ontstaat een meer samenhangend gebied. De natuurgebieden kunnen aaneengroeien tot een netwerk dat het hele Eiland in de Maas overspant. De Hompesche Molen kan een bezoekerscentrum worden. Meer natuurlijke oevers kunnen worden gebruikt als zwemgelegenheid. Er kan een eiland worden aangelegd waarop een bos zal ontstaan. Een dergelijke rust- en broedplaats voor reigers en aalscholvers ontbreekt momenteel in het gebied. Verder zijn er prima wandel- en fietsmogelijkheden te realiseren. Ook kan Stevensweert naar het water groeien en met nieuwe woningen aansluiting vinden met het ontwikkelde natuur- en recreatiegebied.

report
Eiland in de Maas - Stevol
I.o.v. De Panheel Groep
Auteurs
Alphons van Winden, Wim Braakhekke & Gerard Litjens
Jaar van uitgave
impressions