Dijkversterking Steurgat

De dijkversterking langs het Steurgat en de Bergsche Maas vindt plaats in het kader van de PKB ‘Ruimte voor de Rivier’, met standaard de dubbeldoelstelling:

  • Veiligheid: het belangrijkste doel van de dijkversterking is het op orde brengen van de waterveiligheid van het gebied achter de dijk. De dijk moet voldoen aan de veiligheidsnormen in het kader van de Waterwet.
  • Ruimtelijke kwaliteit: een belangrijke nevendoelstelling van de PKB Ruimte voor de Rivier is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied.

Breed tevredenheid

Het ontwerp is sober en doelmatig en op de juiste plekken verbijzonderd, conform de ruimtelijke kwaliteitsdoelstelling. De belangrijkste verbeteringen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit zijn:

  • Het onderhoudspad is geasfalteerd, met een enorme impuls aan de recreatie tot gevolg.
  • De koppelstukken zijn beleefbaar gemaakt door het weghalen van de begroeiing en het ter plekke gebruiken van (onderscheidend) schelpenasfalt.
  • Het zicht op het water is versterkt, o.a. door banken te plaatsen en begroeiing te verwijderen.
  • Er is een kunstwerk (‘steurbank’ geplaatst).
Nieuwe concepten
report
Dijkversterking Steurgat
In opdracht van Antea Group
Auteurs
Dirk Oomen, Arnold van Kreveld, Peter Veldt & Alphons van Winden
Jaar van uitgave
impressions