Dijkteruglegging Lent

De Dijkteruglegging Lent (DTL) is één van de 39 projecten van het programma Ruimte voor de Rivier. De planvorming van het Rijk was aanvankelijk vooral gericht op de technische aspecten. Nijmegen heeft het standpunt ingenomen dat de uitvoering van de maatregel de ruimtelijke kwaliteit van Nijmegen aan de Waal ten goede moet komen. Oftewel: ‘Als het moet dan moet het ook goed!’

Bouwprijs 2017

Dat er inderdaad een goed plan kwam was al snel duidelijk. Het ontwerp wordt breed gewaardeerd. In 2017 won het bovendien de Nederlandse Bouwprijs 2017.

Projectteam

Het projectteam, verantwoordelijk voor het ruimtelijk plan, bestond uit gemeentelijke adviseurs (stedenbouw, verkeer, milieu, landschap) en externe deskundigen (Oranjewoud, Royal Haskoning en Stroming). Collega overheden met wie zeer nauw is samengewerkt en die een bijdrage hebben geleverd aan het plan zijn: adviseurs van de Programmadirectie Ruimte voor de Rivier (PDR), Waterschap Rivierenland, Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat Oost Nederland.

Rol Stroming

Stroming nam deel aan het ontwerpteam om het ontwerp verder uit te werken. We hebben daarbij vooral het groen-blauwe deel (natuur en geulen) ontworpen. Belangrijke stappen in dat proces waren een eerste verkenning waarin alle bouwstenen van het gebied nader zijn bekeken en de mogelijkheden daarvoor zijn verkend. Vervolgens zijn deze bouwstenen uitgewerkt en samengebracht in een eindontwerp: het Ruimtelijk Plan.

Nieuwe concepten
report
Ruimte voor de Waal - Nijmegen
Auteurs
Alphons van Winden, Obbe Norbruis, Dirk Oomen en Wim Braakhekke
Jaar van uitgave
impressions