Definitief ontwerp beekmonding Sint Jansbeek

Voldoen aan de KRW

Het hoofddoel van de herinrichting van de St Jansbeek is het realiseren van een natuurlijke monding in de Maas en beekherstel van het traject binnen de uiterwaarden, opdat de ecologische toestand zodanig verbetert dat voor 2027 wordt voldaan aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

Karakteristieke ‘canyon’

Het resultaat van de ingrepen is een beek die over het hele traject in de uiterwaarden vrij afstroomt en weer optrekbaar is voor vis en andere beekorganismen. De licht slingerende loop, die in de richting van de Maas steeds verder ingesneden is, is karakteristiek voor beken in dit gedeelte van het Maasdal. Op beperkte schaal zal erosie optreden, wat steilranden oplevert en een zandige bodem. De canyon en de zandige bodem lopen door tot aan de feitelijke monding in de Maas. Door de nieuwe beekloop wordt de landschappelijke kwaliteit verbeterd. Een wandelpad langs de beek verhoogd de belevingswaarde.

report
Definitief ontwerp beekmonding Sint Jansbeek
I.s.m. Kurstjens ecologisch adviesbureau
I.o.v. Waterschap Aa en Maas en gemeente Gemert-Bakel
Auteurs
Alphons van Winden, Gijs Kurstjens & Daphne Willems
Jaar van uitgave