Biesbosch boven polderpeil

De Biesbosch kan sterk aan kwaliteit winnen als economische en maatschappelijke belangen gekoppeld worden aan behoud en ontwikkeling van natuur. Er ontstaat dan een streek met een prettig woon- en werkklimaat en meer ruimte voor planten, dieren en ecologische processen. Dit biedt volop kansen voor recreatie en (lokale) ondernemers die willen inspelen op de nieuwe signatuur van het gebied. Deze regio kan daarnaast ook een bijdrage leveren aan een duurzame beveiliging tegen overstromingen, de productie van drinkwater en mogelijk gaswinning.

Veel win/win situaties

Op verzoek van de Overlegraad Olie en Gas (OOG) en begeleid vanuit Staatsbosbeheer, Wereld Natuur Fonds, Ministerie van Economische Zaken en NAM, voerde Bureau Stroming een inhoudelijke verkenning uit van mogelijke win/win situaties. Die blijken in overvloed aanwezig.

Een uitgebreide gespreksronde leerde dat er in de Biesbosch-regio ook een breed draagvlak is voor de verdere uitwerking daarvan in een integrale visie. Daarbij wordt geen enkele activiteit of win/win situatie door de geïnterviewden op voorhand uitgesloten - ook gaswinning niet.

impressions