Beekherstelproject Peelse Loop

Afronding van een fraai project

Waterschap Aa en Maas en de gemeente Gemert-Bakel hebben samengewerkt aan herstel van de Peelse Loop. Tussen 1995 en 2004 is over een traject van 3,5 km een van de eerste ecologische verbindingszones van Brabant ingericht, deels ter hoogte van de bebouwde kom van Gemert. Dit project betreft het laatste traject; het stroomafwaartse deel van de waterloop tussen Zwarte Water en Kokse Dijk. De werkzaamheden aan dit laatste traject zijn april 2017 begonnen en in december afgerond. De officiƫle opening was op 8 maart 2018.

Waterbeheerplan en KRW

Het doel is ecologisch en morfologisch herstel van het 8 km lange stroomafwaartse deel van de Peelse loop. Het project geeft invulling aan het Waterbeheerplan 2010-2015 van het Waterschap Aa en Maas (2009), waarin de waterloop is aangemerkt als ecologische verbindingszone (EVZ) met een beekherstelopgave. Ook de internationale opgave vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) is meegenomen in het Waterbeheerplan.

werk in uitvoering

Eind augustus 2017 zijn de aannemers begonnen met de graafwerkzaamheden voor de Bovenloop en de Benedenloop. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind december uitgevoerd. 

report
Peelse Loop - hoofdrapport
I.s.m. Kurstjens ecologisch adviesbureau, i.o.v. Waterschap Aa en Maas en gemeente Gemert-Bakel
Auteurs
Alphons van Winden, Gijs Kurstjens & Daphne Willems
Jaar van uitgave
impressions