Beekdal in beweging: Graafsche Raam

Waterschap Aa en Maas heeft Advies‐ en Ingenieursbureau Oranjewoud, Bureau Stroming en Antea Group gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken naar een nieuwe manier van inrichten van het beekdal Graafsche en Lage Raam (tussen Grave en Sint Hubert in Oost-Brabant) en een vergelijking te maken met het reguliere beekherstel.

Regulier beekherstel

De oorspronkelijke plannen gingen uit van een reguliere vorm van beekherstel, waarbij de bestaande beekloop wordt omgevormd tot een tweefasen profiel met een klein, ondiep zomerbed en een breed iets hoger gelegen winterbed. Dit zogenaamde ‘accolade‐profiel’ leidt echter tot een grote hoeveelheid grondverzet met alle kosten van dien.

Nieuw plan

Met een nieuw plan "Beekdal in beweging" wil Waterschap Aa en Maas het anders aanpakken. De natuurlijke processen in de beek zelf, zoals erosie en sedimentatie, stromend en stilstaand water, worden benut om de bedding om te vormen. Dit betekent dat slechts beperkt grondverzet nodig is, aanzienlijk minder grond naast de beek behoeft te worden aangekocht en de beek op eigen kracht een meer natuurlijke situatie bereikt.

Conclusie van de onderzoekers is dat "Beekdal in beweging" een interessante nieuwe vorm van beekherstel is om om beken duurzaam her in te richten.

report
Beekdal in beweging: Graafsche Raam
In opdracht van Waterschap Aa en Maas, in samenwerking met Oranjewoud.
Auteurs
Renier Koenraadt, Mirjam Stark, Randy Walraven, Alphons van Winden & Luc van Poucke
Jaar van uitgave
impressions