02-01-2022

Voorbij de Kier

Herstel van getijdedynamiek in het Haringvliet is mogelijk. In Kennisdocument 'Voorbij de Kier' onderbouwen ARK Natuurontwikkeling, WWF-NL en Bureau Stroming deze stelling. Met het verder openen van de verbinding tussen het Haringvliet en de Voordelta/Noordzee (via de Haringvlietsluizen) worden natuurlijke estuariene processen hersteld. Deze zijn kenmerkend voor het overgangsgebied tussen zee en rivier.

De overgangszone van zout naar zoet gaat van de nu harde abrupte grens over in een brede zone, wat gunstig is voor vismigratie van lange afstandszwemmers en ontwikkeling van estuarien residente vissoorten. Nationaal kritische soorten en natuurtypes krijgen daarmee significant ruimte wat de algehele soort- en biodiversiteit ten goede komt, tegelijkertijd neemt de biomassaliteit enorm toe. De ecologische winst is terug te vinden in alle facetten van het voedselweb, van de planktongemeenschappen tot benthos, kreeftachtigen, trekvissen en estuariene vissen, vogels en (zee-)zoogdieren.