23-10-2023

Verkenning stikstof en dijkversterkingen

Gebruik natuurontwikkeling om dijkversterkingen beter vergunbaar te krijgen. Dat kan.

Waar en wat de effecten zijn is in opdracht van WWF Nederland door HKV en Bureau Stroming in kaart gebracht voor provincie Gelderland. FLOW bracht de conclusies fraai in beeld. Zie hier