10-06-2020

Ontstenen Maasoever

De afgelopen anderhalf jaar is op 15 locaties tussen Reuver en Alphen (Gld) de Maasoever natuurvriendelijker gemaakt door de oeverstenen geheel of gedeeltelijk weg te halen, ruim 10 km in totaal. Ook zijn bij 7 beekmondingen verbeteringen doorgevoerd.

natuurlijke rivierprocessen

Het hele pakket werkzaamheden is uitgevoerd tussen maart 2019 en mei 2020. Dat gebeurde in opdracht van Rijkswaterstaat. Martens en Van Oord voerde de maatregelen uit. Stroming heeft meegewerkt aan de ontwerpen en was verantwoordelijk voor de ecologische begeleiding.

Door het 'ontstenen' van de Maasoevers krijgen normale rivierprocessen als afkalving en aanzanding weer de ruimte. Rivierstrandjes keren terug. Zo'n geleidelijke overgang naar land met ondiep water is een aantrekkelijk leefgebied voor waterplanten, vissen en kleine waterbeestjes die van nature thuishoren in de Maas. Zie ook de site van Rijkswaterstaat