07-08-2022

Oeffeltse Raam herstelt

Het hoofddoel van de herinrichting van de Oeffeltse Raam destijds was realisatie van een natuurlijke monding in de Maas en beekherstel van het traject binnen de uiterwaarden, om te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).  Het ontwerp droeg sindsdien eveneens bij aan de realisatie van doelen voor het Natura 2000 gebied Oeffelter Meent. Ook in de jaren daarna is er hard gewerkt aan het natuurlijker maken van deze beek.

Bosbeekjuffer keert terug

Na ruim een eeuw afwezigheid, is deze prachtige en zeldzame libellensoort terug in de omgeving van Boxmeer. Het laat zien dat natuurontwikkeling werkt. En de omstandigheden worden de komende jaren nog beter. De bosbeekjuffer gaat profiteren van het meanderen van de beek, het langer watervoerend houden van de beek, de 1400 meter aan natuurvriendelijke oevers die worden aangelegd en het dood hout dat wordt ingebracht.