27-11-2017

Masterclass 'Natuur voor klimaatbestendig watersysteem'

Is ons watersysteem voorbereid op "het nieuwe klimaat"? Hoe gaan we om met langdurige droogte en extreme buien? Kan het huidige watersysteem de onvoorspelbare, grote hoeveelheden (en tekorten) water tijdig genoeg verwerken? De sleutel van de aanpak ligt in de natuurlijke veerkracht van het watersysteem, maar hoe maak je dit concreet.

Masterclass met Wateropleidingen

In deze masterclass (in oktober 2018) bekijken we hoe natuur (ontwikkeling) een oplossing kan bieden bij klimaatadaptatie en hoogwaterbescherming. Je leert welke succesvolle functiecombinaties met natuur er zijn, wat de kritische stappen in een inrichtingsproces zijn en welke positieve effecten het uiteindelijk kan opleveren. Je ervaart ook om over grenzen heen te kijken, met nieuwe stakeholders aan de slag te gaan en om nieuwe oplossingen te bedenken. Na het volgen van deze masterclass heb je inspiratie en zie je de (on)mogelijkheden van de natuur als instrument.

Deze masterclass is een gezamenlijk initiatief van Stichting Wateropleidingen en Bureau Stroming. Meer informatie over data en prijzen via wateropleidingen.nl